AKTUALNOŚCI

Konferencja promująca obszar pogranicza

W dniu 19.06.2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna odbyła się konferencja promująca obszar pogranicza.

Wzięli w niej udział włodarze naszego miasta jak i miast partnerskich. Głównym celem konferencji było podsumowanie wspólnie realizowanego projektu „Poszerzenie granic współpracy w oparciu o transgraniczne wielofunkcyjne centra kultury MuLuDu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013”. Burmistrz Miasta Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przedstawił prezentację multimedialną, pokazującą rezultaty osiągnięte w ramach projektu zarówno po stronie słowackiej jak i polskiej. Wydarzenie było wspólną polsko-słowacką inicjatywą, które miało na celu wymianę doświadczeń w wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań polegających na opracowaniu bazy wspólnych inwestycji, które podniosą konkurencyjność obszaru pogranicza. Podczas konferencji włodarze miast zgodnie oświadczyli, iż zdobyta wiedza i doświadczenie przy realizacji projektu, w przyszłości pozwoli na przygotowanie i realizację nowych projektów ukierunkowanych na integrację regionów przygranicznych. Konferencja pozwoliła na powstanie organizacyjnych oraz personalnych możliwości do trwałej współpracy przygranicznej.

Wydarzenie to zrealizowane zostało w ramach projektu MuLuDu i współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

 

TAGI: