MUZEUM REGIONALNE PAŃSTWA MUSZYŃSKIEGO

INFORMACJA O PROJEKCIE

Rekonstrukcja budynku Zajazdu na terenie Zespołu Dworskiego w Muszynie

realizowanego w ramach projektu

 „Wielofunkcyjne domy w Muszynie, Ľubotínie i Dubovicy –centra rozwoju współpracy transgranicznejGminy Muszyna i mikroregionów Minčol i Horná Torysa”

Współfinansowanego przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –Republika Słowacka 2007-2013

Głównym celem projektu jest stworzenie w Muszynie, Lubotinie i Dubovicy wielofunkcyjnych  centrów kultury. W ramach projektu w Muszynie  zrekonstruowano XVIII –wieczny  zajazd pełniący obecnie funkcje  muzeum i informacji turystycznej  w Muszynie (o łącznej powierzchni 361,33 m2).

Realizacja inwestycji odbywa się jednocześnie po obu stronach granicy, przy czym rolę Partnera Wiodącego ze względu na  doświadczenie w realizacji projektów europejskich pełni  partner polskim pod kierownictwem  Burmistrza Muszyny Jana Golby. Zadania inwestycyjne realizowane są samodzielnie przez poszczególnych partnerów. Bieżącą realizację muszyńskiej inwestycji nadzorował zespół w składzie:

Włodzimierz Tokarczyk– w-ce Burmistrz M i GU-nadzór nad pracami budowalnymi,
Stanisław Michalik –koordynator projektu,
Małgorzata Pszczółka –koordynator ds. inwestycji,
Maria Bochenek –koordynator d/finansowych,
Elżbieta Jędrzejek -Półtorak koordynator ds. zamówień publicznych,
Barbara Rucka –koordynator ds. promocji i opracowania koncepcji współpracy trans granicznej.

Pierwszym ukończonym obiektem jest zrekonstruowany na podstawie projektu Mirosława Trzupka, zajazd w Muszynie. Uroczyste  otwarcie tego obiektu  nastąpiło  w dniu 31 lipca 2010 roku, a poświęcenia obiektu dokona  ks. proboszcz Józef Wierzbicki.  W uroczystości uczestniczyli miedzy innymi poseł Andrzej Czerwiński ,wicemarszałek Małopolski Leszek Zegzda, wicewojewoda Stanisław Sorys, Starosta Nowosądecki Stanisław Golonka. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Burmistrz Jan Golba.

Budynek-Zajazdu, w którym swoją siedzibę od 1958 roku  aż do rozbiórki w listopadzie 2009 miało Muzeum Regionalnego PTTK "Państwa Muszyńskiego”, zbudowany został na przełomie XVIII/XIX wieku i był jednym z najstarszych zabytków świeckich w regionie. Obiekt ten pełnił w XVIII wieku  funkcję zajazdu i wchodził w skład podzamkowego zespołu dworskiego, z którego do czasów współczesnych zachowały się jeszcze dwa obiekty tj.: dwór starostów i kordegarda.

 W 1987 roku obiekt ten zostaje wpisany do rejestru zabytków w granicach posadowienia budynku. W 1999 roku  Nadleśnictwo przekazuje obiekt gminie, która w 2008  roku ze względu na jego  bardzo zły stan techniczny (zawilgocenie ścian ,grzyb, próchnica drewna) oraz planowaną budowę obwodnicywnioskuje o jego  wykreślenie  z rejestru zabytków, rozbiórkę izrekonstruowanie  wnowym  miejscu nie narażonym na działanie wilgoci. Decyzja ta uratowała zbiory muzeum przekazane przez krynicki Oddział PTTK w depozyt  Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury  w Muszynie w 2009 roku, gdyż podczas powodzi w czerwcu 2010 roku miejsce dawnego zajazdu zamieniło się w małe jeziorko. Prace przy rozbiórce i rekonstrukcji obiektu rozpoczęły się w listopadzie 2009 roku a ukończone zostały w maju 2010 roku a wykonywała je  firma REM-BUD  z Nowego Sącza.

W zrekonstruowanym Zajeździe stworzona została nowa nowoczesna ekspozycja poświęcona Historii "Państwa Muszyńskiego". W salach dawnego muzeum zobaczyć można pamiątki po dawnych starostach, mieszczanach muszyńskich,  Łemkach oraz Żydach zamieszkujących to miasteczko. Jest tu również ekspozycja poświęcona sztuce nieprofesjonalnej z pracami Nikifora na czele. Obiekt posiada również nowoczesną salę konferencjo - wystawienniczą, w której planowane są liczne imprezy polsko-słowackie organizowane w ramach współpracy transgranicznej.

Opracowanie : Barbara Rucka –koordynator d/s promocji projektu