DUBOVICA

W ramach projektu MuLuDu zrealizowano:

Rozbudowę i wyposażenie Domów Wielofunkcyjnych co poprawiło wykorzystanie obiektu nie tylko przez urząd gminy, lecz również mieszkańców i przyjezdnych. Z obiektu będą korzystać przeważnie mieszkańcy, a także inni goście podczas wydarzeń społecznych i kulturalnych, konferencji oraz innych imprez regularnie organizowanych przez gminę – Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Szacunku Dla Osób Starszych, Mikołajki itp. Obiekt wyposażono w:

 • Kręgle z akcesoriami - zrealizowane działanie, które ma służyć mieszkańcom, odwiedzającym i turystom przy realizacji wydarzeń kulturalnych i towarzyskich nie tylko przez partnerów projektu, lecz również innych gości i stanowić środek do zbliżenia mieszkańców obszarów przygranicznych, poszerzania współpracy i wspierania innych działań i projektów mających na celu rozwój turystyki i wspieranie dziedzictwa kulturowego.
 • Sala konferencyjna - będzie wykorzystywana do działań kulturalno-towarzyskich nie tylko przez partnerów projektu, lecz również mieszkańców Dubovicy i pobliskich miejscowości.
 • Izba polskich tradycji - prezentuje kulturę polskiego partnera projektu - miasta i gminy Muszyna. Zwiedzający mogą w ten sposób poznać polskie tradycje.
 • Infobot - miejsce, w którym można uzyskać informacje o zrealizowanym projekcie. Za pośrednictwem mediów wszyscy mieszkańcy, odwiedzający i turyści mogą obejrzeć profesjonalną prezentację filmową, która także powstała w ramach projektu. Dzięki prezentacji dowiedzą się o wszystkich działaniach zrealizowanych przez każdego z partnerów.
 • Wyposażenie kuchni - poprzez realizację tego działania została dowyposażona kuchnia, która była potrzebna przy realizacji poszczególnych działań projektowych – Przebranie w słowackiej i polskiej kulturze ludowej, Kurs gotowania w duchu tradycji, jarmark „Dubovický jurmak“. Rezultatem tego działania był zakup niezbędnych sprzętów i wyposażenia umożliwiającego funkcjonowanie kuchni. Po zakończeniu projektu wyposażona kuchnia nadal będzie służyła do organizacji działań kulturalno-towarzyskich.
 • Zadaszone montowane podium - działanie niezbędne do organizacji wydarzenia „Dubovický jurmak” przy udziale wszystkich partnerów. Podczas imprezy odbyły się występy zespołów każdego z partnerów z programem kulturalnym. Cała impreza odbywała się pod gołym niebem, zaś podium było niezbędne do realizacji wydarzenia. Po zakończeniu projektu montowane podium będzie wykorzystywane podczas podobnych masowych imprez odbywających się w Dubovicy, takich jak Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Szacunku dla Osób Starszych itp.

W ramach projektu odbyły się następujące imprezy:

 • Maska słowackiej i polskiej kultury ludowej - imprezę zorganizowano dnia 21.02.2014 r. w Wielofunkcyjnym Obiekcie Kulturalnym w Dubovicy. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele partnerów projektu, uczniowie szkół podstawowych z Dubovicy, Ľubotína i Muszyny, zespoły ludowe z Dubovicy, orkiestra dęta z Sabinova, mieszkańcy partnerskich gmin i inni zaproszeni goście. Wydarzenie zorganizowano w celu prezentacji ludowych masek w imieniu słowackich partnerów projektu oraz partnera polskiego. Liczba uczestników - 132 osoby na podstawie listy obecności. Przewidywana łączna liczba uczestników wyniosła 200 osób. Wydarzenie przewidywało przygotowanie przebrań. W tym celu zakupiono niezbędne materiały. Przedstawiciele poszczególnych partnerów prezentowali przebrania typowe dla ich kultury. Partnerów reprezentowali uczniowie szkół podstawowych i zespoły folklorystyczne. Przebrane dzieci zaprezentowały przebrania w formie przeglądu, dzięki czemu widzowie mogli obejrzeć przebrania. Prezentacja zakończyła się wspólną zabawą, do której oprócz dzieci w przebraniach dołączyli pozostali uczestnicy. Podczas wydarzenia uczestnicy mogli skosztować przekąsek przygotowanych specjalnie na tę okazję.
 • Dubovicky jurmak - 28.06.2014 w miejscowości Dubovica z udziałem wszystkich partnerów, mieszkańców Dubovicy i mieszkańców okolicznych miejscowości (około 1500 osób). Odbyły się występy kapel ludowych „Kollárovci” oraz prezentacja muzyki współczesnej w wykonaniu zespołu „Team Revival”, prezentacja rzemiosła ludowego i kultury ludowej regionu dubovickiego. Na podstawie listy obecności w imprezie uczestniczyło 250 osób (w tym 33 – Zespół Kendičan, 48 – organizatorzy wydarzenia, 36 – goście, 32 – rzemieślnicy, 36 – Zespół Ľubotín, 6 – TEAM REVIVAL MT, 7 – Zespół JAK HROM, 7 – ZSŠ Dubovičanka, 5 – KOLLAROVCI, 12 – Zespół Dubovičanček, 28 – Grupa Taneczna Muszyna). Przez cały dzień w imprezie uczestniczyło ok. 1500 osób (mieszkańcy Dubovicy i pobliskich miejscowości, odwiedzający i turyści).
 • Kurs gotowania potraw regionalnych - 08.11.2014 w miejscowości Dubovica z udziałem wszystkich partnerów, mieszkańców Dubovicy i mieszkańców okolicznych miejscowości. Prezentacja gotowania potraw regionu dubovickiego (przec publikacje potrawe regionalnych), 49 uczestników.

 

Tytuł publikacji „Przepisy kuchni tradycyjnej”. Wydrukowano 600 egzemplarzy publikacji, która została zaprezentowana podczas wydarzenia i rozdystrybuowana wśród gości i uczestników. Publikacja jest wystawiona także w sali polskich tradycji - można ją odebrać podczas wizyty w Centrum Wielofunkcyjnym.

 

W trakcie realizacji projektu odbyły się liczne spotkania w tym:

 • Konferencja wstępna - spotkanie przedstawicieli wszystkich 3 partnerów projektu w celu prezentacji przebiegu realizacji projektu, odrębnie przez każdego partnera projektu. Konferencja wstępna odbyła się 21.02.2014 r., v Dubovici,
 • Końcowe prezentacje efektów projektu - działanie zostało zrealizowane w dniu 30.12.2014 r. o godz. 11.30 w miejscowości Dubovica w obecności wszystkich partnerów projektu, przy okazji zakończenia działań projektowych PW, 8 uczestników

Głównym celem prezentacji wyników projektu było poparcie przez partnerów projektu podobnych działań w przyszłości oraz kontynuowanie działań z wykorzystaniem środków unijnych w ramach programu współpracy transgranicznej.