LUBOTIN

W ramach projektu MuLuDu zrealizowano:

  • prace budowlane wewnątrz budynku oraz w obiekcie zewnętrznym SO 04 - Amfiteatr.W ramach budowlanej części projektu rozbudowano Dom Wielofunkcyjny - na I i II kondygnacji na I kondygnacji powstało centrum informacyjne, tzw. punkt informacji, gdzie zainteresowani będą mogli uzyskać informacje nie tylko o Ľubotínie i jego partnerach projektowych, lecz również o mikroregionie, jego działaniach i przygotowywanych imprezach. Dom Wielofunkcyjny ma rozwiązania bezbarierowe, przewidziano także zaplecze sanitarne. Na zewnątrz zbudowano amfiteatr na 250 miejsc siedzących z wyposażeniem technicznym. Amfiteatr jest połączony z główną salą Domu Wielofunkcyjnego. Socjocentrum i punkt informacji zostały umeblowane i wyposażone. Prace budowlane rozpoczęto w dniu 18.12.2013 r. z chwilą przekazania placu budowy. Prace budowlane zakończono w dniu 17.07.2014 r. - na podstawie przekazania i wydania decyzji o oddaniu do użytku.
  • Centrum Socjalne i punkt informacyjny: część obiektu służy jako centrum usług socjalnych; pod względem personalnym obsługę zapewniają trzy pracowniczki socjalne z odpowiednim przygotowaniem zawodowym; z usług centrum socjalnego mieszkańcy korzystają na bieżąco; średnia liczba petentów w ciągu jednego dnia wynosi 9 - 12 osób - przeważnie są to mieszkańcy z marginalizowanych i segregowanych społeczności romskich, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji socjalnej, osoby przewlekle chore lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  • Amfiteatr: jest wykorzystywany do organizacji imprez kulturalnych - Letni Festiwal Kultury Regionów Pogranicza (czerwiec/lipiec, 650-700 uczestników), Magnificat - festiwal pieśni chrześcijańskich (sierpień/wrzesień, 450 uczestników), Ostatki - uroczyste obchody ostatnich dni karnawału (styczeń/luty, 350 - 400 uczestników); obiekt jest wykorzystywany także do nieformalnych spotkań przy muzyce, pokazów, prezentacji filmów, transmisji sportowych itp.

W ramach projektu odbyły się następujące imprezy:

  • Rodzina - zwyczaje i tradycje” - odbył się w Ľubotinie 12.10.2014 i zgromadził 200 uczestników, z udziałem wszystkich partnerów, mieszkańców Ľubotína i mieszkańców okolicznych miejscowości, prezentacja – tradycje rodzinne przez dzieci z Ľubotina i Muszyny.
  • Letni Festiwal kultury w regionach przygranicznych - Działalność prowadzona w dniu 26.07.2014 w miejscowości Ľubotín, uczestniczyło sie 152 osób w nowym amfiteatrze. W rzeczywistości na akcji uczestniczyło 650 – 700 osób. Festiwalu sie uczęszczał zespół ludowy z Ľubotína, Dubovice, Plavča i Muszyny. Odbyła się prezentacja zespołów folklorystycznych i amatorskich z udziałem partnerów projektu. Przeprowadzono kampanię o nazwie "Na kołach w walce z rakiem", a przy tej okazji przeprowadzono na zbiorze instrumentów w walce z rakiem. To wydarzenie zostało również udział przedstawiciele „Słowackiego paralimpijského výboru”, który był jednym z organizatorów. W ramach tej działalnośći odbyło się otwarcie nowego amfiteatru, który został uświęcony. Przez cały dzień było robione atrakcji dla dzieci. Wieczorem kontynuowane darmową rozrywkę dla wszystkich.
  • Od Bożego Narodzenia do Wielkanocy - zwyczaje i tradycje i bedeker informacji - czas w roku prowadzone były działania cząstkowe, które przypominały zwyczaje i tradycje w ważnym okresie bieżącego roku - „Fašiangy-Zabíjačkové hody v Ľubotíne - Karnawał – Świniobicie w Ľubotíne“ (15.2.2014), 197 osób, w rzeczywistości na akcji uczestniczyło znacznie więcej osób „Tradycja Świąt Wielkanocnych – symbole i zwyczaje“ (10.4.2014), 150 osób, w rzeczywistości na akcji uczestniczyło znacznie więcej osób „Tradycje bożonarodzeniowe“ (14. a 15. 12. 2014), razem 359 (135 i 224 osób), w rzeczywistości na akcji uczestniczyło znacznie więcej osób. Przy tej okazji wydano broszurę informacyjną („Przewodnik po tradycjach i zwyczajach Szarysza”) w formacie A5 o objętości 64 stron, 600 egzemplarzy w kolorze. „Przewodnik po tradycjach i zwyczajach Szarysza” został przedstawiony na konferencji i był dystrybuowany do uczestników imprezy. Znajduje się on w Polyfcentre gdzie mieszkańcy, turyści i goście mogą bedeker skorzystać.
  • Spotkanie dla niepełnosprawnych w celu wymiany wiedzy i doświadczeń – realizowana w dwóch częściach. Sekcja Lato koncentruje się na integracji niepełnosprawnych współobywateli na nietkniętych ludzi we wszystkich sferach życia. Działalność związana była s inspekcjou nowo wybudowanych, wyłączonych objektow centra wielofunkcyjnego. Liczba uczestników 48. Sekcja Jesień prowadzono przez dwa dni (14 i 16. 12. 2014), razem 119 osób (44 i 75 osób), w rzeczywistości na akcji uczestniczyło znacznie więcej osób. Wliczony kwestię stosowania niepełnosprawnych w codziennym życiu, prezentacje instytucjonalne zajmujące się integracją preblematikou osób niepełnosprawnych w regionach przygranicznych.

W trakcie realizacji projektu odbyły się liczne spotkania w tym:

  • Konferencja wstępna – odbyła się w dniu 03.01.2014 r., liczba uczestników według listy obecności - 86, w rzeczywistości w konferencji uczestniczyło znacznie więcej osób. Miejsce konferencji – Ľubotín. Cel prezentacji – przedstawienie uczestnikom działań projektu, które będą realizowane w najbliższych dniach. Przekazano także informacje o finansowaniu projektu (źródła finansowania, wysokość dofinansowania itp.). Publicznie zaproszono do udziału w zaplanowanych działaniach.
  • Konferencja w trakcie trwania projektu – odbyła się w dniu 26.07.2014 r., liczba uczestników według listy obecności - 52, w rzeczywistości w konferencji uczestniczyło znacznie więcej osób. Miejsce konferencji – Ľubotín. Cel prezentacji - podsumowanie dotychczasowej realizacji działań projektowych oraz poinformowanie o promocji i propagacji projektu; jednocześnie w trakcie realizacji projektu umieszczono tablicę informacyjną, a po zakończeniu projektu tablicę pamiątkową. Uczestników konferencji poinformowano o działaniach, które będą realizowane w najbliższym czasie.
  • Konferencja końcowa - odbyła się w dniu 29.12.2014 r., liczba uczestników według listy obecności - 72, w rzeczywistości w konferencji uczestniczyło znacznie więcej osób. Miejsce konferencji – Ľubotín. Podsumowanie zrealizowanych działań, informacja o zakresie zrealizowanych zadań. Ocena zrealizowanych działań oraz zapewnienie o chęci współpracy przy realizacji kolejnych projektów w przyszłości.